Aktuality

Nový školní rok odstartoval

Jistě jste si všimli, že o prázdninách probíhaly v prostorách naší školy rozsáhlé stavební práce a četné úpravy, které jsou součástí plánované přístavby. Ačkoliv možná mnozí pochybovali, odstartoval nový školní rok v pondělí 4. září v 7....

Náboženství na naší škole

V letošním šk. roce bude opět probíhat výuka náboženství. Je určena dětem, které jsou pokřtěny, ale i dětem bez vyznání, které se chtějí seznámit s křesťanskými hodnotami a svátky, chtějí se dozvídat a poznávat biblické...

Výsledky testování žáků realizované ČŠI

V loňském školním roce byla naše škola zvolena Českou školní inspekcí pro výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. ročníků. Společně se základními školami byly zařazeny i odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Testování probíhalo od 10....

Organizace výuky a provoz školní jídelny

Pondělí 4. 9. zahájení školního roku (výuka bude probíhat pouze 1. hodinu) Pondělí 11. 9. nácvik požárního poplachu a evakuace školy (výuka bude ukončena po 2. vyučovací hodině) Dne 4. a 11. 9. bude...

Aktualizace rozvrhů tříd

Ke dni 28. 8. 2017 byly aktualizovány rozvrhy tříd 2. stupně. Jedná se pouze o drobné změny v učebnách u několika tříd.