Aktuality

Talentové zkoušky – první ročník sportovní třída

Talentové zkoušky do třídy s posílenou výukou tělesné výchovy v prvním ročníku školního roku 2024/25 proběhnou 10. května 2024 v hale BIOS. Přihlášky je možné podávat do 14. dubna 2024. Více informací je uvedeno...

Ukázková hodina v MŠ U Lesíka

Ať jsi holka nebo kluk, udělej tu se mnou kruh. Naučím tě chodit, stát, pojď si se mnou, pojď si hrát.   Když je dobrá nálada, najdi si kamaráda, Zatleskej, zadupej, kamarádům ruku dej. ...

Přijímací zkoušky do matematické a sportovní třídy v 6. ročníku 2024/25

Přijímací zkoušky do matematické a sportovní třídy 6. ročníku školního roku 2024/25 proběhnou v těchto termínech: sportovní třída: 7. května 2024 matematická třída: 9. května 2024 Další informace včetně přihlášek, které je možné podávat...

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/25

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/25 se bude konat dne 6. 5. 2024 od 13.30 do 17.00 hod. v budově základní školy (vchod z ulice Čsl. armády – nová přístavba). Potřebné formuláře (žádost a evidenční list) jsou...

Přijímací řízení na střední školy

V přiloženém dokumentu najdete informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/24 včetně odkazu na webové stránky digitálního podávání přihlášek. Novinky v přijímacím řízení – leden 2024