Aktuality

Přijímací řízení na střední školy

V přiloženém dokumentu najdete informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/24 včetně odkazu na webové stránky digitálního podávání přihlášek. Novinky v přijímacím řízení – leden 2024

Adventní Drážďany

Stalo se již příjemnou tradicí, že třídy naší školy navštěvují každoročně město Drážďany. Letos vyjely třídy 6.A a 6.S, a o týden později 9.C a 9.D doplněné o žáky z 8.A. Návštěva města začíná vždy...

Exkurze ve společnosti LINET

Dne 6.12. navštívily třídy 9.C a 9.D společnost Linet v Želevčicích u Slaného. Během exkurze se třídy rozdělily na dvě party. Jedna skupina se vydala s paní průvodkyní do výrobních hal, kde zhlédla výrobu renomovaných zdravotnických...

Šťastné a veselé!

Vážené přátelé, konečně je tu čas Vánoc a já vám ze srdce přeji, ať ty letošní prožijete v klidu a ve zdraví. Pod stromečkem najděte i takové dárky, co vás sice nic nestojí, ale...

Letošní sběr kaštanů řečí čísel

V letošní školním  roce jsme sesbírali celkem 7 200 kg kaštanů v hodnotě 32 400,- Kč. Děti se na žákovském parlamentu usnesly, že tuto částku věnují na kompenzační pomůcky pro těžce postiženou bývalou žákyni...

Bufet – 27. 11. uzavřen

Vážení rodiče, milí žáci, v pondělí 27. listopadu 2023 bude školní bufet uzavřen. Děkujeme za pochopení ZŠ

Provoz mateřské školy 27. listopadu 2023

Vážení rodiče, provoz tří pracovišť mateřské školy (MŠ U Lesíka, MŠ Zahradní a MŠ Rákosníček) nebude v pondělí 27. 11. nijak omezen. Výjimku tvoří pouze pracoviště MŠ Na Kocourku, které bude v tento den uzavřeno z důvodu...

Provoz školy 27. listopadu 2023

Vážení rodiče, vzhledem k faktu, že do stávky zaměstnanců dne 27. 11. se zapojí přibližně polovina našeho pedagogického sboru, budeme muset přistoupit k následujícím opatřením. Jsme schopni zajistit výuku pouze v omezeném režimu. Výuka...