GDPR

Dokumenty dle nařízení GDPR:

Způsob doručení žádosti subjektu údajů:

  • datovou schránkou
  • elektronicky s elektronickým podpisem žadatele
  • poštou s ověřeným podpisem žadatele
  • osobně