Školní družina

Adresa: Čs. armády 213
Nové Strašecí
Vedoucí družiny: Petra Polívková
Vychovatelky: Blanka Hudečková
Jitka Vitnerová
Nicola Wiedermannová
Jaroslava Veselá
Telefon, e-mail: 311 240 453 (oddělení prvních tříd)
311 240 423 (oddělení druhých tříd)
311 240 425 (oddělení třetích tříd)
petra.polivkova@zsnovestraseci.cz
Provozní doba: 6:00 hod. –  7:45 hod.
11:35 hod. – 17:30 hod.
Platba: 250 ,- Kč / měsíc

Zápis do školní družiny pro školní rok 2022/23 proběhne 30. srpna  2022 od 14:00 do 17:00 hod. v budově C na oranžovém patře. K docházce do ŠD přijímáme žáky 1. až 3. ročníku, případně při nenaplnění kapacity i starší dojíždějící žáky.

Zápisní lístek je zde ke stažení nebo ho získáte přímo u zápisu.


Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny:

Tuto žádost použijte v případě, že vaše dítě bude odcházet jinak, než je uvedeno na zápisním lístku.


Fotografie ze školní družiny


Organizační opatření:

  • Odchod žáků ze školní družiny je stanoven od 11:35 do 13:30 a poté od 15:00 do 17:30 hod.
  • V době od 13:30 do 15:00 bude probíhat zájmová činnost a akce ŠD i mimo budovu školy.

Charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v nově vybavených učebnách ZŠ. Kapacita školní družiny je 270 žáků prvního stupně základní školy. Školní družina je určena pro žáky 1. až 3. ročníku a dále pro dojíždějící žáky ze 4. ročníku.

Personální podmínky

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Všechny vychovatelky mají pedagogické vzdělání s praxí. Vzájemně se doplňují ve svých specializacích: tělovýchovná činnost, výtvarná činnost, estetická, přírodovědná, kulturní činnost a základy ručních prací.

Provoz družiny

Podle potřeb rodičů je provozní doba školní družiny dělená: od 6:00 do 7:45 hodin a od 11:35 do 17:30 hodin. Při ranním a odpoledním provozu po 15:00 hod. se žáci spojují do jednoho oddělení.  Během vánočních a vedlejších prázdnin  je školní družina v provozu, jestliže se předem přihlásí alespoň 5 žáků.

Platba:

Úhrada za družinu se provádí v hotovosti kompetentnímu pracovníkovi ŠD, a to vždy do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce. Jestli-že žák do družiny nedocházel ani jeden den v měsíci, hradí se 100,- Kč.

Přihlášení a odhlášení žáka:

Zákonný zástupce žáka podá přihlášku řádně vyplněným zápisním lístkem (zapis_list_druzina). O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přednost mají žáci nižších ročníků. V zápisním lístku zákonní zástupci stanoví čas a způsob odchodu žáka. Odhlášení žáka provede zákonný zástupce písemně.

Řád školní družiny:

Roční tematický plán: