Devátý ročník

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/21

  • budou zveřejněny v dostatečném předstihu v průběhu školního roku