Devátý ročník

Podpora České školní inspekce při přípravě na příjímací zkoušky:

 

Více informací najdete níže:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

 V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu do 2. ledna do 31. března s tím, že původně byl termín jen do poloviny února.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/21

  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou je stanoven ve dnech od 2. do 15. ledna 2021, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělávání v konzervatoři je stanoven ve dnech od 15. do 31. ledna 2021
  • odevzdání přihlášky ke studiu u oborů s talentovou zkouškou ředitelství střední školy nejpozději do 30. listopadu 2020
  • odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů bez talentové zkoušky ředitelství střední školy nejpozději do 1.března 2021

Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou formou jednotných písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky (CERMAT):

1. termín:

  • 3. května 2021 – pro čtyřleté obory vzdělání
  • 5. května 2021 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

  • 4. května 2021 – pro čtyřleté obory vzdělání
  • 6. května 2021 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: 2. června 2021
  2. termín 3. června 2021

Termín vydávání zápisových lístků byl prodloužen do 30. dubna 2021.