Devátý ročník

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/20

  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou je stanoven ve dnech od 2. do 15. ledna 2020, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020,
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělávání v konzervatoři je stanoven ve dnech od 15. do 31. ledna 2020,
  • odevzdání přihlášky ke studiu u oborů s talentovou zkouškou ředitelství střední školy nejpozději do 30. listopadu 2019,
  • odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů bez talentové zkoušky ředitelství střední školy nejpozději do 1. března 2020.

Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou formou jednotných písemných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky /CERMAT/:

první termín:

  • 14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání,
  • 16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií,

druhý termín:

  • 15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání,
  • 17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: 13. května 2020
  2. termín: 14. května 2020