Devátý ročník

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/20

Vzhledem k současné situaci se v letošním školním roce mění organizace přijímacího řízení na střední školy. V přiloženém dokumentu najdete informace k organizaci přijímacích zkoušek.