Pátý ročník

Naše škola nabízí žákům druhého stupně:

  • třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů,
  • třídu s posílenou výukou tělesné výchovy,
  • klasickou třídu.

Žáci 5. ročníku všech škol mohou u nás na konci školního roku skládat přijímací testy do matematické třídy a účastnit se talentových zkoušek do sportovní třídy.  Zkoušky  proběhnou v těchto termínech:

  • do matematické třídy – bude uvedeno
  • do sportovní třídy – bude uvedeno

Žáci jsou do matematické či sportovní třídy přijímáni na základě dosaženého bodového zisku až do naplnění kapacity daných tříd.

Přihlášky k přijímacím zkouškám do matematické třídy:

  • včas zveřejníme

Přihlášky k talentovým zkouškám do sportovní třídy:

  • včas zveřejníme

Další informace podá T. Kovalská (tereza.kovalska@zsnovestraseci.cz, tel: 311 240 444)


Učební plány pro třídy druhého stupně:


Ukázky z testů do matematické třídy:

Přijímací zkoušky do matematické třídy se skládají z testu z matematiky a z českého jazyka v rozsahu výstupů 1. stupně základní školy.

matematika

český jazyk