Organizace školního roku

školní rok 2021/2022

   

prázdniny

27.-29.10.2021
23.12.-2.1.2022
4.2.2022
7.-13.2.2022
14.4.2022
1.7.-31.8.2022
podzimní
vánoční
pololetní
jarní
velikonoční
hlavní

ředitelské volno

není vyhlášeno  
 

třídní schůzky

1. a 2. ročník od 16:30
3. až 5. ročník od 17:00
6. až 9. ročník od 17:30

11.11.2021
5. a 6.1.2022
21.4.2022 
třídní schůzky
online schůzky
třídní schůzky 

pedagogické rady

10.11.2021
26.1.2022
24.6.2022
 

zápis do 1. ročníku ZŠ

bude uvedeno  

přijímací zkoušky do matematické třídy

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 6. ročníku

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 1. ročníku

bude uvedeno

bude uvedeno

bude uvedeno