Organizace školního roku

školní rok 2022/23

   

prázdniny

26.-27.10.2022
23.12.-2.1.2023
3.2.2023
13.-19.2.2023
6.4.2023
1.7.-31.8.2023
podzimní
vánoční
pololetní
jarní
velikonoční
hlavní

ředitelské volno

24.-25.10.2022  
 

třídní schůzky

1. a 2. ročník od 16:30
3. až 5. ročník od 17:00
6. až 9. ročník od 17:30

10.11.2022
5.1.2023
20.4.2023
třídní schůzky
informativní schůzky
třídní schůzky 

pedagogické rady

9.11.2022
25.1.2023
19.4.2023
23.6.2023
 

zápis do 1. ročníku ZŠ

bude uvedeno  

přijímací zkoušky do matematické třídy

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 6. ročníku
přijímací zkoušky do sportovní třídy v 1. ročníku

bude uvedeno

bude uvedeno

bude uvedeno