Organizace školního roku

školní rok 2020/2021

   

prázdniny

29.-30.10.2020
23.12.-3.1.2021
29.1.2021
8.-14.3.2021
1.4.2021
1.7.-31.8.2021
podzimní
vánoční
pololetní
jarní
velikonoční
hlavní

ředitelské volno

není vyhlášeno  

třídní schůzky

on-line v MS Teams

 

19.11.2020
6.-12.1.2021
15.4.2021

 

třídní schůzky
informativní schůzky
třídní schůzky

pedagogické rady

18.11.2020
22.1.2021
14.4.2021
23.6.2021
 

zápis do 1. ročníku ZŠ

7. a 8. dubna 2021 administrativně 1. až 23. dubna 2021

přijímací zkoušky do matematické třídy

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 6. ročníku

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 1. ročníku

19. dubna 2021

21. dubna 2021

bude uvedeno

dle epidemické situace a plánovaného návratu žáků do škol