Organizace školního roku

školní rok 19/20

   

prázdniny

29.-30.10.2019
23.12.-3.1.2020
31.1.2020
2.-8.3.2020
9.4.2020
1.7.-31.8.2020
podzimní
vánoční
pololetní
jarní
velikonoční
hlavní

ředitelské volno

31.10. a 1. 11.2019  

třídní schůzky

1. a 2. roč. od 16:30 hod.
3. až 5. roč. od 17:00 hod.
6. až 9. roč. od 17:30 hod.

14.11.2019
9.1.2020
16.4.2020 
třídní schůzky
informativní schůzky
třídní schůzky

pedagogické rady

13.11.2019
24.1.2020
15.4.2020
24.6.2020
 

zápis do 1. ročníku ZŠ

 1. a 2. 4. 2020 od 14:00 do 18:00

přijímací zkoušky do matematické třídy

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 6. ročníku

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 1. ročníku

22.4.2020

24.4.2020

bude uvedeno