Organizace školního roku

školní rok 19/20

   

prázdniny

29.-30.10.2019
23.12.-3.1.2020
31.1.2020
2.-8.3.2020
9.4.2020
1.7.-31.8.2020
podzimní
vánoční
pololetní
jarní
velikonoční
hlavní

ředitelské volno

31.10. a 1. 11.2019  

třídní schůzky

1. a 2. roč. od 16:30 hod.
3. až 5. roč. od 17:00 hod.
6. až 9. roč. od 17:30 hod.

14.11.2019
9.1.2020
třídní schůzky
informativní schůzky
třídní schůzky

pedagogické rady

13.11.2019
24.1.2020
15.4.2020
24.6.2020
 

zápis do 1. ročníku ZŠ

 1. až 15. 4. 2020 formální zápis

přijímací zkoušky do matematické třídy

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 6. ročníku

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 1. ročníku

bude uvedeno

bude uvedeno

bude uvedeno

dle epidemiologické situace