Organizace školního roku

školní rok 2021/2022

   

prázdniny

27.-29.10.2021
23.12.-2.1.2022
4.2.2022
7.-13.2.2022
14.4.2022
1.7.-31.8.2022
podzimní
vánoční
pololetní
jarní
velikonoční
hlavní

ředitelské volno

není vyhlášeno  
 

třídní schůzky

1. a 2. ročník od 16:30
3. až 5. ročník od 17:00
6. až 9. ročník od 17:30

11.11.2021
6.1.2022
21.4.2022 
třídní schůzky
informativní schůzky
třídní schůzky 

pedagogické rady

10.11.2021
26.1.2022
24.6.2022
 

zápis do 1. ročníku ZŠ

bude uvedeno  

přijímací zkoušky do matematické třídy

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 6. ročníku

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 1. ročníku

bude uvedeno

bude uvedeno

bude uvedeno