Organizace školního roku

školní rok 2020/2021

   

prázdniny

29.-30.10.2020
23.12.-3.1.2021
29.1.2021
8.-14.3.2021
1.4.2021
1.7.-31.8.2021
podzimní
vánoční
pololetní
jarní
velikonoční
hlavní

ředitelské volno

není vyhlášeno  

třídní schůzky

1. a 2. roč. od 16:30 hod.
3. až 5. roč. od 17:00 hod.
6. až 9. roč. od 17:30 hod.

 

19.11.2020
7.1.2021
15.4.2021

 

třídní schůzky
informativní schůzky
třídní schůzky

pedagogické rady

18.11.2020
22.1.2021
14.4.2021
23.6.2021
 

zápis do 1. ročníku ZŠ

bude uvedeno  

přijímací zkoušky do matematické třídy

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 6. ročníku

přijímací zkoušky do sportovní třídy v 1. ročníku

bude uvedeno

bude uvedeno

bude uvedeno