Spolek rodičů

Informace k činnosti ve školním roce 2020/21

Z důvodu pandemie COVID jsme se nemohli sejít na našich pravidelných schůzkách třídních důvěrníků. Letošní rok byl o to důležitější, jelikož jsme před skončením školního roku měli dovolit nové vedení spolku a učinit změnu s rejstříku, v bance atd.

Výbor spolku se shodl na postupu, jak budeme tuto situaci řešit:

  • Vedení školy jsme požádaly, aby byli dovoleni třídní důvěrníci v 1. a 6. třídách, jelikož tyto třídní schůzky se konají dříve  – tito členové by se již účastnili voleb
  • V termínu řádných třídních schůzek (pokud budou možné) bychom svolaly schůzku, která by se týkala výhradně této záležitosti
  • 2 členové současného výboru rezignují na svou funkci (děti již na střední škole – G. Horáková, I. Fatková).
  • Na schůzce budou dovoleni noví členové výboru
  • Bude o tomto proveden zápis, který bude následně přiložen k žádosti o změnu na soud

Připomínáme, že dle stanov je nutná účast minimálně 1/3 třídních důvěrníků a rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.

Dále by následovalo:

  • Volba předsedy výboru (volí členové výboru mezi sebou)
  • Podání žádosti o změnu na soud
  • Změna podpisových vzorů v bance

Do okamžiku než bude provedena změna v rejstříku bude nutné obhospodařovat účet stávajícími členy s podpisovým vzorem – jelikož banka bez nové výpisu z rejstříku změnu neumožní.

Finance a zápisy ze schůzek:


Vedení spolku zvolené 28. 6. 2021

Předsedkyně:

Členky výboru:

č. účtu Spolku: 290 104 78 84 /2010

Stav na účtu k 11.11.2021 je 96. 610,60 Kč


Dokumenty spolku: