Spolek rodičů

Finance a zápisy ze schůzek:


Vedení spolku zvolené 28. 6. 2021

Předsedkyně:

Členky výboru:

č. účtu Spolku: 290 104 78 84 /2010

Stav na účtu k 23.11.2023 je 194.728, 60 Kč


Dokumenty spolku: