Aktuality

Poděkování Spolku rodičů

Vedení školy děkuje Spolku rodičů při ZŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí za finanční prostředky, které získal svou aktivitou při organizaci pravidelných bazarů. Z obdržené částky jsme doposud pořídili malou trampolínu, dvě žíněnky...

Veselé vánoční svátky

Vážení přátelé, jménem svým i všech kolegů vám srdečně přeji krásné a pohodové Vánoce, pevné zdraví a nepřebernou zásobu humoru a optimismu v novém roce 2018. Petr Chochola

Bruslení 4. C

V pátek 8. prosince vyrazily děti ze 4. C na zimní stadion do Rakovníka. Z přiložených fotografií je vidět, že je bruslení opravdu těšilo.

Stravné v základní a mateřské škole

Od 1. ledna 2018 dochází k navýšení cen stravného: jídelna základní školy: žáci od 7 do 10 let : 24,- Kč/oběd žáci od 11 do 14 let: 27,- Kč/oběd žáci od 15 let: 28,-...

Spolek rodičů při ZŠ

Na stránce Spolku jsou vloženy informovace ze schůzky třídních důvěrníků, která proběhla 9. 11. 2017.