Aktuality

Přijímací zkoušky do matematické třídy

Již tradičně otevřeme ve školním roce 2019/20 v šestém ročníku třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Přijímací zkoušky proběhnou 24. 4. 2019. Další informace k přihláškám a průběhu zkoušek budou postupně doplněny.

Přehled středních škol

Uchazeči o studium na středních školách najdou jejich kompletní přehled na stránce Devátá třída.

Volby do školské rady

Do školské rady kandidují: Nikodým Jiří, manažer v oblasti PR, médií a marketingu Rezková Ivana, Ing., redaktorka MěÚ N. Strašecí Zvěřinová Radka, Ing., OSVČ Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků proběhnou...

Lyžařský kurz 8. ročníku

Lyžařský kurz pro žáky 8. ročníku se uskuteční od 2. do 16. 3. 2019. Termíny pro jednotlivé třídy a další informace budou ještě upřesněny. Závazná přihláška: Prihlaska_lyzak_18-19 Prihlaska_lyzak_18-19

Setkání třídních důvěrníků

Vedení Spolku rodičů zve třídní důvěrníky na setkání, které proběhne již tradičně před třídními schůzkami, tzn.  dne 15.11.2018 od 16. hodiny v učebně přírodopisu (budova A, 1. patro – zelené).

Sběr kaštanů končí

Poslení sběr kaštanů proběhne v pondělí 5. 11. v obvyklou dobu, tzn. od 7:00 do 7:50 ve vchodu do budovy B (proti Spotce). Děkujeme všem, kteří pomohli.