Krásné Vánoce

Milí žáci, zaměstnanci školy, vážení přátelé,

rád bych vám všem na sklonku roku 2019 chtěl prostřednictvím webových stránek školy poděkovat za odvedenou práci, úsilí a aktivity, které jste pro naši školu podnikli. Společně jsme udělali mnoho práce a jsem přesvědčen, že na ni můžeme být náležitě pyšní. Vážím si všech, kterým není naše škola lhostejná a kteří se snaží o to, aby vzkvétala a aby z ní odcházeli žáci schopní, samostatní a plni krásných vzpomínek.

Budiž nám odměnou odpočinek o nastávajícím vánočním čase. Zastavte se, pobuďte se svými blízkými, važte si každé chvíle, kterou s nimi můžete strávit. Všem přeji, aby pod vánočním stromečkem našli radost, pohodu, zdraví a spokojenost. To jsou ty pravé hodnoty vánočních svátků.

Ať je magický rok 2020 pro vás šťastný nejen v osobním životě, ale i při plnění náročných pracovních a studijních povinností. 

Šťastné a veselé  

Petr Chochola