Matematická a sportovní třída na 2. stupni

Od příštího školního roku otevíráme pro budoucí šesťáky kromě již tradiční matematické třídy i třídu s posílenou výukou tělesné výchovy.  Na stránce Pátý ročník najdete další informace, včetně ukázek z testů.