Aktuality

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzky rodičů budoucích prňáčků se konají 23. června 2022 od 17:00 hod. v budově základní školy. Bližší informace budou upřesněny se zveřejněním seznamu žáků jednotlivých tříd.

Žáci nastupující do matematické a sportovní třídy v 6. ročníku 22/23

V přiložených dokumentech zveřejňujeme žáky, kteří na základě projeveného souhlasu či nesouhlasu zákonných zástupců nastupují do matematické a sportovní třídy 6. ročníku školního roku 2022/23. Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů: Nastupující_matematická_web_22-23...

Výsledky zkoušek do matematické a sportovní třídy

V přiložených dokumentech zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení do matematické a sportovní třídy 6. ročníku školního roku 2022/23. Matematická třída výsledky: Výsledky_web souhlas se zařazením: Souhlas se zařazením do mat. tridy_22-23 Vyplnění souhlas předávejte paní...