Aktuality

Žáci nastupující do matematické a sportovní třídy

Zveřejňujeme seznamy žáků, kteří na základě vyjádření souhlasu zákonných zástupců nastupují v září 2020 do matematické nebo sportovní třídy šestého ročníku. Matematická třída: nastupujici-matematicka-web Sportovní třída: chlapci: nastupující_sportovka_6.roč._chlapci_web děvčata: nastupující_sportovka_6.roč._dívky_web

Předání vysvědčení

V letošním školním školním roce bude předání vysvědčení organizováno dle následujícího rozpisu: pátek 26. 6. – 9. ročník od 8:00 – 9.A (sraz v 7:45 před NKC) od 8:45 – 9.B (sraz v 8:30...

Třídy prvního ročníku školního roku 20/21

Dne 22. 6. byly losem stanoveny třídní učitelky v prvním ročníku školního roku 2020/21. Informace najdete v přiloženém dokumentu. Třídy 1. ročníku 20-21 Připomínáme, že pro rodiče budoucích prvňáčků proběhnou dne 25. června od...

Skupiny žáků prvního ročníku 2020/21

V přiloženém souboru najdete rozdělení žáků 1. ročníku do skupin. První ročník – skupiny Připomínky k zařazení dítěte do skupiny podávejte nejpozději do pátku 19. 6. 2020 na adrese: vlasta.ryssova@zsnovestraseci.cz nebo telefonicky na čísle...

Výsledky zkoušek do matematické a sportovní třídy šestého ročníku

Výsledky přijímacích zkoušek do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2020/21: Výsledky_web_matematická_20-21 Výsledky talentových zkoušek do třídy s posílenou výukou tělesné výchovy v šestém ročníku pro školní rok 2020/21:...

Výsledky talentových zkoušek do sportovní třídy prvního ročníku

V přiložených dokumentech zveřejňujeme výsledky talentových zkoušek do třídy s posílenou výukou tělesné výchovy v prvním ročníku školního roku 2020/21 chlapci: chlapci_poradi_1.roc._web dívky: divky poradi_1.roc._web Uchazeči uvedení v barevném poli jsou přijati do sportovní...

Zkoušky do matematické třídy šestého ročníku

Časový harmonogram zkoušek: termín: 12. června 2020 příchod: 8:30-8:50 vchodem v budově A (proti poště) test z matematiky: 9:00-10:10 (10 minut zadání práce, 60 minut vlastní test) test z českého jazyka: 10:30-11:40 (10 minut...

Druhý stupeň od 8. června

Pro žáky druhého stupně nabízíme od 8. června v souladu s doporučením MŠMT možnost individuálních konzultací vztahujících se k distanční výuce. Rozpis konzultačních hodin: Konzultační hodiny Dne 12. června se žádné konzultace nekonají, důvodem...