Aktuality

Výsledky testování žáků realizované ČŠI

V loňském školním roce byla naše škola zvolena Českou školní inspekcí pro výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. ročníků. Společně se základními školami byly zařazeny i odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Testování probíhalo od 10....

Organizace výuky a provoz školní jídelny

Pondělí 4. 9. zahájení školního roku (výuka bude probíhat pouze 1. hodinu) Pondělí 11. 9. nácvik požárního poplachu a evakuace školy (výuka bude ukončena po 2. vyučovací hodině) Dne 4. a 11. 9. bude...

Aktualizace rozvrhů tříd

Ke dni 28. 8. 2017 byly aktualizovány rozvrhy tříd 2. stupně. Jedná se pouze o drobné změny v učebnách u několika tříd.

Zahájení výuky

Na základě množících se dotazů ohledně probíhající rekonstrukce školy a odkladu zahájení školního roku 2017/18 oznamujeme, že bohužel nemůžeme naplnit očekávání a přání některých našich žáků a výuku zahajujeme v řádném termínu, tzn. v...