Daily Archive: 9 listopadu, 2021

Školní jídelna pro žáky na distanční výuce

Žákům, kteří se vzdělávají distančně,  bude jídlo vydáváno pouze do jídlonosičů, a to od 11:10 do 11:40 hodin ve výdejně 2. stupně. Připomínáme, že žáci, kterým byla nařízena karanténa, si nemohou jídlo vyzvednout osobně....