Školní jídelna pro žáky na distanční výuce

Žákům, kteří se vzdělávají distančně,  bude jídlo vydáváno pouze do jídlonosičů, a to od 11:10 do 11:40 hodin ve výdejně 2. stupně.

Připomínáme, že žáci, kterým byla nařízena karanténa, si nemohou jídlo vyzvednout osobně. Osoba, která v takovém případě vyzvedává pro žáka oběd, se musí při příchodu do jídelny prokázat negativním testem, dokončeným očkováním, nebo potvrzením o prodělaném onemocnění covid 19 v posledních 180 dnech.

Přihlašování a pravidelné odhlašování strany je i během distančního vzdělávání zcela v kompetenci žáků či jejich rodičů.

Děkujeme za pochopení.