Recyklohraní na naší škole

Naše základní škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. Cílem tohoto programu je zvýšit povědomí o problematice třídění a recyklace odpadů. Žáci tak získávají možnost zapojit se do zpětného odběru použitého drobného elektrozařízení a baterií. Více o projektu se dozvíte na stánce RECYKLOHRANÍ.