Začal nový školní rok

Letošní školní rok začal tím kouzelným datem 1. září. Do našich čtyř prvních tříd nastoupilo celkem 102 dětí, které dorazily ve čtvrtek ráno většinou spolu se svými rodiči, případně i prarodiči či sourozenci. Všechny přišel v tento slavný den osobně přivítat ředitel ZŠ Petr Chochola spolu se zástupkyní pro 1. stupeň Vlastou Ryssovou a starosty obcí Karlem Filipem (Nové Strašecí), Jaromírem Dyntarem (Rynholec) a Pavlínou Urbanovou (Ruda). Tuto skupinku letos doplnil také zástupce našeho hlavního sponzora, kterým jsou ČLUZ a. s., Ing. Jan Domiter.

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje naši školu celkem 896 žáků, z toho jich dochází 478 do 20 tříd 1. stupně.

První třídy vzaly pod svá křídla zkušené paní učitelky Pavlína Holasová, Jana Mikolášková, Tereza Kříček Rácová a Alena Vacková. O šesté ročníky, naše nejmladší druhostupňové žáky, pečují Klára Baslíková, Jiří Bouček, Radka Petříková a Martina Lhotáková. A ty nejstarší (je jich letos 95) provedou posledním rokem jejich třídní učitelky Daniela Kalistová, Hana Inman, Hana Svejkovská a Lenka Auerswaldová.

Také náš pedagogický sbor se opět rozrostl, tentokrát o dva kolegy – muže. Jsou jimi Vladimír Novák a Jiří Bubla.

My všichni, kteří se ve škole dětem věnujeme, nejen prvňáčkům přejeme úspěchy při jejich školní práci. Zároveň pevně věříme, že ten letošní školní rok bude snad konečně opět normální, bez roušek a dezinfekce a také bez distanční či hybridní výuky, které jsme zažívali v posledních dvou letech. Držte nám palce!