Zahájení školního roku 2022/23

Škola se 1. září pro žáky prvního ročníku otevírá v 7:20 a pro žáky ostatních ročníků v 7:35. První vyučovací hodina začíná v 7:55.

 

V příložených souborech najdete další informace k průběhu zahájení školního roku:

Organizace výuky, školní jídelna a družina v prvním týdnu:

Rozdělení žáků prvního a šeštého ročníku do tříd:

Přehled tříd, kmenových učeben a šaten:

Pro lepší orientaci využijte plánky školy.