Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzky rodičů budoucích prňáčků se konají 23. června 2022 od 17:00 hod. v budově základní školy. Bližší informace budou upřesněny se zveřejněním seznamu žáků jednotlivých tříd.