Výsledky talentových zkoušek do sportovní třídy 1. ročníku školního roku 2022/23

V přiložených dokumentech zveřejňujeme výsledky talentových zkoušek do sportovní třídy 1. ročníku školního roku 2022/23.

chlapci:

dívky:

Vyplněný souhlas/nesouhlas předejte škole jedním z níže uvedných způsobů nejpozději do 7. června 2022. 

  • v novostrašecké mateřské škole
  • vhozením do sběrného boxu ve vestibulu budovy základní školy ve vchodě od pošty
  • zasláním na mailovou adresu: vlasta.ryssova@zsnovestraseci.cz

 Souhlas s nástupem: Souhlas _1. roc. _nastup do sport. tridy 22-23

Žádáme Vás o dodržení termínu, protože v případě nesouhlasu uvolňujete místo dalšímu uchazeči pod čarou.