Žáci nastupující do matematické a sportovní třídy v 6. ročníku 22/23

V přiložených dokumentech zveřejňujeme žáky, kteří na základě projeveného souhlasu či nesouhlasu zákonných zástupců nastupují do matematické a sportovní třídy 6. ročníku školního roku 2022/23.

Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů:

Třída s posílenou výukou tělesné výchovy: