Zahájení školního roku 21-22

Obecné informace:

  • Škola zahájí svou činnost dne 1.  9. 2021 v plném rozsahu.
  • Od žáků před prvním příchodem do školy nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti
  • Příchod žáků do školy bude probíhat standardním způsobem, tzn. škola se pro žáky otevírá v 7:35 a první vyučovací hodina začíná v 7:55 hod.

Zahájení školního roku (1. září)

  • 1. ročník – Žáci vstupují do budovy v doprovodu rodičů. Dovolujeme si požádat, aby žáky doprovázeli maximálně dva rodinní příslušníci. (Rodiče jsou povinni použít respirátor, žáci roušku.)
  • 2. až 9. ročník – Žáci vstupují do budovy školy bez doprovodu rodičů či jiných osob. Výjimku mají žáci nově přihlášení na naši školu, ti mohou vstupovat do budovy s doprovodem (respirátor či rouška je nutností).

Od 2. září

  • 1. až 9. ročník – Žáci vstupují samostatně do školy bez doprovodu zákonných zástupců. Prvňáčkům budou v šatnách nápomocny jejich třídní učitelky. Výjimku mají rodiče pomáhající svým dětem s testováním na covid, viz níže.

Testování na covid, ochrana dýchacích cest a provoz školy:

Organizace výuky, chod školní jídelny a družiny v prvním týdnu:

Rozdělení žáků šestého ročníku do tříd:

Přehled tříd, kmenových učeben a šaten:

Pro lepší orientaci využijte plánky školy.