Zeměpisná olympiáda – letos opět online

V průběhu letošního února a března již tradičně proběhlo pro žáky 2. stupně základní školy postupně okresní a krajské kolo Zeměpisné olympiády. Obě kola byla vzhledem k uzávěře škol organizována online, a to prostřednictvím informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, která soutěž zaštiťuje. Ze školního kola byli pro soutěž vybráni žáci napříč všemi ročníky 2. stupně, tedy od šesťáků po deváťáky. Pro všechny byla letošní olympiáda opět výzvou, neboť online podoba byla jiná, než v loňském roce. Navíc online formou proběhla nejen v kole krajském, jako právě loni, ale i v kole okresním. V kategorii nejmladších žáků, tedy šesťáků, se účastnili Ondřej Froněk, Adam Šaroch a Matias Tuček (6.A). Kategorii odpovídající sedmému ročníku reprezentovali Sára Maříková, Ondřej Nikodým a Richard Zajíček (7.A). V kategorii C, kam jsou řazeni žáci osmého a devátého ročníku, bojovali Saša Blažek, Hana Kozlíková (8.A) a Karolína Hajná (9.A). Podoba okresního a poté i krajského kola zůstala obsahově nezměněna. Žáci poměřili své síly v práci s atlasem, v testu geografických znalostí a v praktické geografické části. Okresní kolo naši žáci skutečně ovládli, a i proto se do krajského kola probojovala většina z nich. Postoupili ti, kteří obsadili v kole okresním 1.-3. místo. Výsledky okresního i krajského kola uvádíme níže.

Okresní kolo:

Kategorie A (6. ročník):

 • Adam Šaroch – 2. místo
 • Matias Tuček – 3. místo
 • Ondřej Froněk – 4. místo

Kategorie B (7. ročník):

 • Sára Maříková – 1. místo
 • Ondřej Nikodým – 4. místo
 • Richard Zajíček – 5. místo

Kategorie C (8. a 9. ročník):

 • Saša Blažek – 1. místo
 • Karolína Hajná – 2. místo
 • Hana Kozlíková – 3. místo

Krajské kolo:

Kategorie A (6. ročník):

 • Adam Šaroch – 19. místo
 • Matias Tuček – 28. místo

Kategorie B (7. ročník):

 • Sára Maříková – 14. místo

Kategorie C (8. a 9. ročník):

 • Hana Kozlíková – 4. místo
 • Saša Blažek – 19. místo
 • Karolína Hajná – 20. místo

Všem řešitelům Zeměpisné olympiády děkujeme za jejich účast a gratulujeme k úspěchům.

G. Raichová a R. Petříková

vyučující zeměpisu