Provoz ZŠ od 17. května

Provoz školy

 • Od 17. května 2021 se budou všichni žáci učit prezenčně, tzn. ruší se rotační výuka. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin ve Škole Online.

Otevření školy

 • Škola se otevírá pro všechny žáky v 7:35.

Testování na Covid 19

Období od 17. do 21. 5.

 • Žáci budou testování AG testy v pondělí 17. května během první vyučovací hodiny.

Období od 24. 5 do 30. 6.

 • Žáci budou každou druhou středu testováni PCR testy.

Hygienická pravidla

 • Stávající protiepidemická opatření zůstávají v platnosti. Dovolujeme si připomenout, že jsou žáci povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit zdravotnickou roušku či respirátor. Látkové roušky nejsou povolené.

Jídelna

 • Oběd na pondělí 17. května je možné si objednat v aplikaci Icatten nejpozději týž den do 6:30 hod.
 • Kvůli hygienickým opatřením nebude možný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů
  z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (polévky, saláty). Tuto službu budou pro žáky zajišťovat pracovníci školní jídelny či školy.
 • Výdej do jídlonosičů bude možný pouze v první den nemoci žáka, a to ve výdejním okénku v Palackého ulici od 11:00 do 11:40.

Školní družina

Oddělení školní družiny budou provozována obvyklým způsobem.

 • Ranní provoz: od 6:00 do 7:35 (žáci odcházejí z družiny do svých tříd)
 • Odpolední provoz: do 17:30

Odvádění i vyzvedávání dětí probíhá taktéž beze změny, tzn. ve vchodě budovy C.

Druhý cizí jazyk (7. až 9. ročník)

 • Od 17. 5. není nutné dodržovat homogenitu skupin, proto se výuka druhého cizího jazyka bude realizovat standardním způsobem ve skupinách žáků dle daného jazyka.

Anglický jazyk

 • Ve složení skupin nedochází k žádným změnám.