Talentové zkoušky do sportovní třídy 6. ročníku – 20. května

Příprava na zkoušky 14. května

Testování na covid 19

  • Naši žáci – 14. května od 7:30 do 7:55 (Testování provede třídní učitelka před zahájením výuky.)
  • Cizí žáci – testují se na vlastní škole a na zkouškách předloží potvrzení o provedeném testování (dle pravidel pro přijímačky na SŠ)

Talentové zkoušky do sportovní třídy 20. května

  • 8:30 – zahájení na hřišti Na Kocourku

S sebou:

  • zdravotnickou roušku
  • sportovní oblečení dle počasí a sportovní obuv
  • cizí žáci – potvrzení o testování na covid 19 z vlastní školy, které odevzdají pedagogovi při příchodu na hřiště

Přítomnost rodičů a hygienická opatření:

Z důvodu zvýšených hygienických nároků při ochraně proti covid 19 nemohou rodiče doprovázet své děti na hřiště školy. Uchazeči použijí při vstupu na hřiště dezinfekci na ruce. Vzhledem k protiepidemickým opatřením je pravděpodobné, že se budou talentové zkoušky odehrávat pouze na venkovním hřišti. O případných změnách budeme informovat.