Přijímací zkoušky do matematické třídy – 18. května

Příprava na zkoušky 14. května 2021

Testování na covid 19

  • Naši žáci – 14. května od 7:30 do 7:55 (Testování provede třídní učitelka před zahájením výuky.)
  • Cizí žáci – testují se na vlastní škole a na zkouškách předloží potvrzení o provedeném testování (dle pravidel pro přijímačky na SŠ)

Přijímací zkoušky do matematické třídy 18. května 2021

Časový plán

  • 7:30-7:55 – příchod do školy
  • Žáci využijí obvyklý vchod a pokračují do své kmenové učebny (cizí žáci využijí vchod v budově A – proti poště a pokračují do učebny 5. A)
  • 7:55-8:55 – test z matematiky
  • 9:30-10:30- test z českého jazyka

Žáci po odevzdání práce z ČJ odcházejí domů, nemusí být tedy přítomni v učebnách až do konce časového limitu.

Rozdělení uchazečů do učeben:

Zkoušky proběhnou v kmenových učebnách 5. ročníku, cizí žáci budou psát test v učebně 5. A (budova B, oranžové patro). Pro lepší orientaci jsou vám k dispozici plánky školy. 

S sebou:

  • zdravotnickou roušku
  • psací a rýsovací potřeby
  • cizí žáci – potvrzení o testování na covid 19 z vlastní školy, které odevzdají pedagogovi konajícímu dohled při psaní testů

Přítomnost rodičů a hygienická opatření:

Z důvodu zvýšených hygienických nároků při ochraně proti covid 19 nemohou rodiče doprovázet své děti do vnitřních prostor školy. Uchazeči použijí při vstupu do školy dezinfekci na ruce, která je k dispozici taktéž ve třídách a na toaletách. V prostorách školy se budou pohybovat se zdravotnickou rouškou, kterou si musí nechat nasazenou po celou dobu pobytu ve škole.