Pilotní šetření – mezinárodní projekt PISA 2022

Vážení rodiče,

naše škola byla vybrána k účasti v pilotním šetření mezinárodního projektu PISA 2022. PISA je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a účastní se jej žáci z více než 85 zemí celého světa. Projekt je organizován v tříletých cyklech a zjišťuje úrovně čtenářské, matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti a tvůrčího myšlení patnáctiletých. V současném osmém cyklu PISA 2022 bude hlavní pozornost věnována matematické gramotnosti. V České republice projekt zajišťuje jako národní centrum Česká školní inspekce.

 Testování se zúčastní žáci naší základní školy, kteří se narodili v období: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005. Účast základní školy na testování je povinná.

TERMÍN TESTOVÁNÍ     

  • 12. května a 14. května 2021
  • Žáci budou elektronicky vyplňovat test a dotazník v naší počítačové učebně pod vedením pedagoga školy.