Matematická a sportovní třída na druhém stupni

Vážení rodiče, milí žáci,

máte rádi matematiku či tělocvik? Pokud ano, přijďte si k nám vyzkoušet přijímací a talentové zkoušky do matematické třídy nebo do třídy s posílenou výukou tělesné výchovy.

Na naší škole již spoustu let otevíráme pro budoucí šesté ročníky třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Je vhodná pro žáky, kteří se chtějí intenzivněji připravovat na gymnázia a výběrové střední školy. Hodinové dotace jsme upravili ve prospěch matematiky a přírodovědných předmětů. Tito žáci dosahují dlouhodobě nadprůměrných výsledků ve srovnání s běžnými třídami základních škol, dokonce i ve srovnání s žáky víceletých gymnázií.

Již druhým rokem otevíráme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy i na 2. stupni. Očekáváme, že na talentové zkoušky přijdou žáci pohybově nadaní, plní energie a chuti se více hýbat. Třída bude zaměřena na všeobecnou přípravu s částečnou specializací na atletiku a sportovní hry. Hlavní předměty jsou hodinově dotovány jako v běžné třídě, navíc třída nabízí zdravotní přínos, vícedenní sportovní kurzy a další benefity. Žáci se učí zodpovědnosti, respektu, sebedůvěře, zvládat stresové situace, vyhrávat a prohrávat, nevzdávat se …

Pokud vás a vaše děti naše nabídka studia zaujala, nezbývá nic jiného, než přijít k přijímacím či talentovým zkouškám, a udělat v posledním měsíci maximum proto, aby se sny a cíle naplnily.

Přijímací zkoušky do matematické třídy se konají z předmětů matematika a český jazyk dne 19. dubna 2021.

Talentové zkoušky do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se konají  21. dubna 2021.

Přihlášky, které včas zveřejníme na našich stránkách, lze odevzdávat třídním učitelům v 5. ročnících (pouze pro žáky ZŠ Nové Strašecí), na sekretariátu školy nebo elektronicky na e-mail tereza.kovalska@zsnovestraseci.cz, a to nejpozději do 9. dubna 2021.  Více informací k přijímacím a talentovým zkouškám naleznete na našem webu v záložce 5. ročník.

 

Přeji všem uchazečům, ať prodají vše, co se doposud naučili.

Hodně zdaru!

 

Petr Chochola