Od 11. ledna bez změny

Současná epidemická situace bohužel neumožňuje návrat dalších ročníků do škol. Od 11. ledna tedy nedochází k žádně změně a i nadále se budou prezenčně vzdělávat pouze žáci prvního a druhého ročníku, pro ostatní žáky platí obvyklý rozvrh distančních online hodin v MS Teams.