Provoz školy od 4. ledna

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolujeme si vás informovat, že z rozhodnutí ministerstva školství se od 4. ledna 2021 vracejí do školních lavic pouze žáci prvního a druhého ročníku. Žáci ostatních ročníků (tzn. třetího až devátého) se vzdělávají distančně.

Výuka:

První a druhý ročník

 • prezenčně dle obvyklého rozvrhu (ve Škole Online)

Třetí až devátý ročník

 • žáci se vzdělávají distančně dle obvyklého rozvrhu v MS Teams

Příchod do školy

 • Žáci mohou do školy přicházet už od 7:00 hod. svým obvyklým vchodem.
 • Žáci se přezují ve svých šatnách a odcházejí do své kmenové učebny.
 • Čas do začátku první vyučovací hodiny budou žáci trávit ve své kmenové učebně s paní učitelkou třídní. Pokud vám to okolnosti dovolí, využívejte, prosím, delšího časového rozmezí pro příchod žáků do školy. Pomůžete tímto krokem snížit jejich kumulaci v šatnách.

Školní družina

Provoz školní družiny a systém vyzvedávání dětí není nijak omezen či pozměněn. Děti navštěvující družinu budou rozděleni do osmi oddělení dle svých tříd.  

 • Ranní družina se otevírá od 6:00.
 • Odpolední provoz končí v 17:30.

Školní jídelna

Žáci vzdělávající se prezenčně (první a druhý ročník)

 • Do školní jídelny žáci budou odcházet po ukončení vyučování v doprovodu pedagoga. Samostatně do školní jídelny docházet nemůžou.

Žáci vzdělávající se distančně (třetí až devátý ročník)

 • Těmto žáků může být oběd z nařízení MŠMT vydáván pouze do jídlonosičů. Výdejní okénko je umístěno v Palackého ulici (boční vchod jídelny), oběd je možné si zde vyzvednou od 11:45 do 13:30.
 • Připomínáme, že pokud žáci nemají zájem o stravování ve školní jídelně, musí si obědy opakovaně odhlašovat přes webovou aplikaci Icanteen, která je dostupná na stránkách školy. Pro tyto účely lze od 4. ledna využít i terminál v jídelně. Uvedené je zcela v kompetenci žáků či jejich zákonných zástupců a škola ani jídelna nenese žádnou odpovědnost za odhlašování či přihlašování obědů.
 • Emailová adresa skolnijidelnans@seznam.cz je určena pouze pro zrušení jednoho oběda, a to v první den nemoci strávníka. Zprávu je nutné odeslat nejpozději do 6:30 daného dne. Uvedený e-mail neslouží k přihlašování, přehlašování ani odhlašování obědů na delší časové období. Tuto emailovou adresu není možné z provozních důvodů využívat pro odhlašování či přihlašování obědů v době distanční či rotační výuky.

Protiepidemická opatření

 • Žáci jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole (jídelně i školní družině) roušku či si jiným vhodným způsobem krýt nos a ústa (obličejové štíty nejsou s rozhodnutí MŠMT povoleny). Vybavte, prosím, své děti dostatečným počtem roušek a sáčkem na jejich odkládání.

 

S přáním pevného zdraví

Petr Chochola