Odhlašování obědů od 1. ledna

Věnujte prosím pozornost zásadám přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně, které jsou platné od 1. ledna 2021.

  • E-mailová adresa skolnijidelnans@seznam.cz je určena pouze pro zrušení jednoho oběda, a to v první den nemoci strávníka. Zprávu je nutné odeslat nejpozději do 6:30 daného dne. Uvedený e-mail neslouží k přihlašování, přehlašování ani odhlašování obědů na delší časové období.
  • Pro tyto úkony slouží terminál ve školní jídelně nebo aplikace Icanteen dostupná z webových stránek školy. Přihlášení či odhlášení obědů je zcela v kompetenci strávníků a škola ani jídelna nenese za uvedené žádnou odpovědnost.
  • Ve výjimečných případech, zejména pro dlouhodobé či trvalé odhlášení stravování, je možné využít telefonický kontakt 311 240 424.