Konzultační hodiny pro 6. až 8. ročník v době rotační výuky

V přiložené tabulce najdete přehled konzultačních hodin, které vypisujeme pro žáky 6. až 8. ročníku během rotační výuky.

Konzultace probíhají v následujícím režimu:

  • Konzultace se uskuteční v kabinetech nebo třídách příslušných vyučujících.
  • Jsou určeny pro žáky, kteří v daném týdnu mají distanční výuku.
  • Jedná se o individuální konzultace, kterých se může zúčastnit jen jeden žák (případně se zákonným zástupcem).
  • Z uvedeného důvodu doporučujeme předchozí domluvu s vyučujícím.
  • Rouška je samozřejmostí.