Žáci nastupující do matematické a sportovní třídy

Zveřejňujeme seznamy žáků, kteří na základě vyjádření souhlasu zákonných zástupců nastupují v září 2020 do matematické nebo sportovní třídy šestého ročníku.

Matematická třída:

Sportovní třída:

chlapci:

děvčata: