Předání vysvědčení

V letošním školním školním roce bude předání vysvědčení organizováno dle následujícího rozpisu:

pátek 26. 6. – 9. ročník

  • od 8:00 – 9.A (sraz v 7:45 před NKC)
  • od 8:45 – 9.B (sraz v 8:30 před NKC)
  • od 9:30 – 9.C (sraz v 9:15 před NKC)

Na slavností předání vysvědčení, které proběhne v sále NKC, srdečně zveme rodiče žáků a další rodinné příslušníky.

Žádáme všechny zúčastněné, aby nezapomněli na roušku.

Žáci, kteří zatím škole nepředali ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ , musí tak učinit nejpozději před vstupem do NKC.


úterý 30. 6. – 1. až 8. ročník

  • od 7:45 – 1. až 3. ročník (stávající vchod do budovy)
  • od 8:15 – 4. a 5. ročník (stávající vchod do budovy)
  • od 9:00 – 6. až 8. ročník (vchod nejbližší ke kmenové učebně)

Vysvědčení bude předáno společně žákům celé třídy v kmenové učebně (omezení počtu žáků na 15 pro tento druh školní aktivity neplatí).

Rodinní příslušníci žáků, kteří si v uvedených časech nevyzvednou vysvědčení, si ho mohou u třídních vyzvedávat 30. 6. od 9:00 do 10:30 (první stupeň) a od 9:30 do 10:30 (druhý stupeň). Vysvědčení, která nebudou dne 30. 6. vydána, předají třídní žákům začátkem následujícího školního roku.

Žádáme všechny žáky i jejich rodinné příslušníky, aby v prostorách školy používali roušky.

Žáci, kteří zatím škole nepředali ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, musí tak učinit nejpozději při vstupu do školy.