Výsledky zkoušek do matematické a sportovní třídy šestého ročníku

Výsledky přijímacích zkoušek do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2020/21:

Výsledky talentových zkoušek do třídy s posílenou výukou tělesné výchovy v šestém ročníku pro školní rok 2020/21:

Pokud se v tzv. matematické nebo sportovní třídě uvolní místo, budou další uchazeči oslovováni v pořadí dle zveřejněných výsledků přijímacích a talentových zkoušek.


Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby nejpozději do 18. června vyjádřili souhlas s přijetím žáka do matematické nebo sportovní třídy.

Dokumenty pro vyjádření souhlasu jsou k dispozici:

  1. vytištěné ve vestibulu vchodu v budově A (proti poště) v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.
  2. zde ke stažení:

matematická třída:

sportovní třída:

Vyplněný dokument můžete škole předávat jedním z těchto způsobů:

  1. vhozením do sběrného boxu ve vestibulu vchodu v budově A (proti poště) v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. 
  2. zasláním na mailovou adresu tereza.kovalska@zsnovestraseci.cz
  3. zasláním prostřednictvím datové schánky školy (afasviu)