Zkoušky do matematické třídy šestého ročníku

Časový harmonogram zkoušek:

 • termín: 12. června 2020
 • příchod: 8:30-8:50 vchodem v budově A (proti poště)
 • test z matematiky: 9:00-10:10 (10 minut zadání práce, 60 minut vlastní test)
 • test z českého jazyka: 10:30-11:40 (10 minut zadání práce, 60 minut vlastní test)

Žáci po odevzdání práce z ČJ odcházejí domů, nemusí být tedy přítomni v učebnách až do 11:40.

Rozdělení uchazečů do učeben:

 • učebna Matematika 2 – žáci 5.A a z Kačice  (budova A, zelené patro)
 • učebna Matematika 3 – žáci 5.C (budova A, zelené patro)
 • učebna Český jazyk 1 – žáci 5.D a ze Mšece (budova B, zelené patro)
 • učebna Český jazyk 2 – žáci 5.B a ze Stochova (budova B, zelené patro)

Pro lepší orientaci jsou vám k dispozici plánky školy. 

S sebou:

 • roušku a sáček na její odložení
 • psací a rýsovací potřeby
 • čestné prohlášení (pokud škole zatím předáno nebylo – viz níže)

Zákonný zástupce žáka předloží škole prohlášení, jehož součástí je:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Prohlášení je k dispozici:

 • zde ke stažení: čestné_prohlášení
 • vytištěné k vyzvednutí ve vestibulu vchodu budovy A (proti poště) v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.

Povinnost předložit prohlášení se týká pouze těch žáků, kteří tak zatím neučinili, tzn. neúčastní se dobrovolných vzdělávacích aktivit 1. stupně na naší škole a nezúčastnili se taletových zkoušek do sportovní třídy.

Žák s sebou přinese podepsané prohlášení a při příchodu do školy ho předá zaměstnanci školy. Bez řádně vyplněného a podepsaného prohlášení nebude žákovi osobní účast na přijímacích zkouškách umožněna.

Přítomnost rodičů a hygienická opatření:

Z důvodu zvýšených hygienických nároků při ochraně proti covid 19 nemohou rodiče doprovázet své děti do vnitřních prostor školy. Uchazeči použijí při vstupu do školy dezinfekci na ruce, která je uchazečům k dispozici taktéž ve třídách a na toaletách. Ve společných prostorách školy se budou pohybovat s rouškou, kterou si mohou ve třídě na pokyn pedagogického pracovníka odložit do přineseného sáčku.