Zájem žáků 1. stupně o docházku do školy

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

žádáme vás o vyjádření zájmu o docházku vašeho dítěte do školy po 25. květnu 2020. Vyplněný dotazník, který je k dispozici:

odevzdávejte nejpozději 13. května způsobem, který je v něm uvedený. Prosíme vás o dodržení uvedeného termínu, abychom mohli řádně zajistit chod školy pro navracející se děti.

Děkujeme za spolupráci.