Závěrečné hodnocení žáků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 27. dubna 2020 Vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledku žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20.  Hodnocení žáků se bude řídit těmito zásadami:

Závěrečné hodnocení:

 Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT stanoví, že se vysvědčení z 2. pololetí 2019/20 nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Předávání vysvědčení

V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb.,
o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, budeme informovat na webových stránkách školy www.zsnovestraseci.cz.

Vyhláška 211/2020 Sb.  je k dispozici na stránkách MŠMT.