Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

Od 11. května 2020 počítáme s dobrovolnou osobní přítomností žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Nyní podnikáme kroky, které nám umožní tuto výuku organizačně zvládnout. V průběhu týdne vás budeme informovat o organizaci vzdělávacích aktivit deváťáků, rozčlenění žáků do skupin a dalších organizačních opatřeních souvisejících se zajištěním jejich přítomnosti ve škole.