Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče,

s ohledem na současnou situaci a opatření MŠMT budeme organizovat zápis do 1. ročníku bez osobní přítomnosti dětí i rodičů ve škole. Proběhne pouze formální (administrativní) část zápisu ve dnech od 1. do 15. dubna 2020, motivační setkání s dětmi uskutečnit z pochopitelných důvodů nemůžeme. Ignorujte, prosím, připomenutí vámi zvoleného temínu zápisu, které jste obdrželi do mailových schránek.

Při podání žádosti o přijetí k základním vzdělávání využijte přihlášku, kterou jste obdrželi do vaší emailové schránky po elektronické registraci k zápisu (uskutečněno od 1. do 15. 3. přes web naší školy). Přihlášku vyplňte a podepište (případně elektronicky) a v termínu od 1. do 15. dubna 2020 doručte jedním z níže uvedených způsobů do školy.

Podání žádosti do školy:

  1. do datové schránky školy (afasviu),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) na emailovou adresu: tereza.kovalska@zsnovestraseci.cz
  3. osobním vhozením v obálce či deskách do speciálně zřízeného boxu, který najdete ve vestibulu vchodu budovy A proti poště. Vchod bude otevřený v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod.

Odklad povinné školní docházky

Pokud budete pro své dítě žádat tzv. odklad,  k žádosti o přijetí přiložte vyplněnou žádost o odklad ( Zadost_o_odklad_2020) a případně doporučení pedagogicko psychologické poradny a dětského lékaře. 

Talentové zkoušky do třídy s posílenou výukou tělesné výchovy v 1. ročníku se uskuteční zhruba za 14 dnů po otevření školy. Přihlášky ke zkouškám budou v dohledné době zveřejněny na našich webových stránkách.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod registračními čísly uvedenými v přihlášce.