Zájezd do Velké Británie

V letošním školním roce pořádáme pro žáky druhého stupně zájezd od Velké Británie, jehož program je uveden v přiložením letáku. Předběžné přihlášky  řeší přímo se žáky p. uč. Auerswaldová.