Informace pro 5. ročník – matematická a sportovní třída 20/21

Termín přijímacích zkoušek do třídy 6. ročníku s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů byl stanoven na 22. dubna 2020.

Talentové zkoušky do třídy s posílenou výukou tělesné výchovy v šestém ročníku proběhnou 24. dubna 2020.

Přihlášky a další informace k průběhu obou zkoušek budou postupně zveřejňovány.