Schůzka Spolku rodičů

Jménem Spolku rodičů vás srdečně zveme na pravidelnou schůzku třídních důvěrníků. Sešli bychom se jako obvykle před třídními schůzkami v učebně přírodopisu dne 14.11.2019 v 16 hod. Prosíme všechny důvěrníky o účast, jelikož schůzka je důležitá ohledně změny vedení spolku.