Plán akcí

Plánované akce 2021/22Termín
Bleskový sběr papíru
(vždy od 7:00 do 17:00)
30. 9. 2021
28. 6. 2022
Lyžařský kurz 8. ročníku
Lyžařský kurz 5.A
Projektový den "Den s médii"
Projektový den "Den Země"
Ukázkové hodiny v prvních třídách pro předškoláky a jejich rodiče
Olympiáda dětí z MŠ